തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ അതിശൈത്യം

Dec. 18 | മഴയുടെ അകമ്പടിയോടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ റിയാദില്‍ അതിശൈത്യം തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയാണ്...